LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4
Tài liệu văn bản chung
Cập nhật: 22/10/2021 03:42:26 PM
 

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề):

1. Giấy triệu tập và Giấy mời dự kỳ họp.

2. Công văn về việc xét nghiệm COVID-19 cho đại biểu.

3. Chương trình kỳ họp thứ 4.

4. Danh sách Tổ thảo luận.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng hầm

- Tầng 1

- Tầng 2


- Tầng 3

- Tầng 4

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII (12/11/2021)
Các tờ trình của UBND tỉnh (27/10/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp