LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 5
Chất vấn và trả lời chất vấn
Cập nhật: 06/01/2022 02:34:15 PM
 

Trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:

1. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Công Thương.

2. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Y tế.

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ND1).

4. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ND2).

5. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Khoa học và Công nghệ.

6. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Giao thông vận tải.

7. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các bài liên quan
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (14/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (05/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (02/12/2021)
Báo cáo của các cơ quan khác (01/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung (25/11/2021)
 
Quay lạiXem tiếp