LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 6
Tài liệu, văn bản chung
Cập nhật: 21/12/2021 04:20:37 PM
 

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII:

1. Giấy triệu tập và Giấy mời kỳ họp.

2. Nội dung chương trình kỳ họp.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

 - Tầng hầm


- Tầng 1

- Tầng 4

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (31/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (27/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp