LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 6
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 27/12/2021 02:50:59 PM
 

I. BÁO CÁO

Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.

1. Phụ lục 1.

2. Phụ lục 2.

3. Phụ lục 3.

4. Phụ lục 4.

5. Phụ lục 5.

6. Phụ lục 6.

II. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045.

2. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương.

3. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương Đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh.

4. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện).

5. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tưDự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp).

6. Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

 

 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (31/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/12/2021)
Các bài liên quan
Tài liệu, văn bản chung (21/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp