LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 6
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh
Cập nhật: 27/12/2021 02:51:22 PM
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
 

1. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và giáo dục - đào tạo.

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông.

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng bệnh viện phụ sản Hải Dương giai đoạn II (khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp).

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045.

 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (31/12/2021)
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (27/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung (21/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp