LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 7
Tài liệu, văn bản chung
Cập nhật: 19/04/2022 06:06:10 PM
 

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII:

2. Nội dung chương trình kỳ họp.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng hầm


- Tầng 1

- Tầng 4

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII (11/05/2022)
Báo cáo của cơ quan khác (28/04/2022)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/04/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh (21/04/2022)
 
Quay lạiXem tiếp