LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8
Tài liệu, văn bản chung
Cập nhật: 21/06/2022 11:39:33 AM
 

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề):

2. Giấy mời dự kỳ họp thứ 8.

3. Chương trình kỳ họp thứ 8.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng hầm

- Tầng 4

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII (08/07/2022)
Các báo cáo của HĐND tỉnh (23/06/2022)
Các tờ trình của UBND tỉnh (23/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp