LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 8
Các tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 23/06/2022 04:01:08 PM
 

 

1. Tờ trình số 35/TTr-UBND về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390).

2. Tờ trình số 34/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

3. Tờ trình số 36/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới – giai đoạn 2).

4. Tờ trình số 37/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

5. Tờ trình số 38/TTr-UBND của UBND Về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII (08/07/2022)
Các báo cáo của HĐND tỉnh (23/06/2022)
Các bài liên quan
Tài liệu, văn bản chung (21/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp