LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 10
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
Cập nhật: 10/08/2022 05:33:31 PM
 

1. Báo cáo số 82/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4).

2. Tờ trình số 46/TTr-UBND Về việc đề nghị chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

2.1. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

2.2. Quyết định phê duyệt Dự án của UBND tỉnh Bắc Ninh.

2.3. Biên bản thỏa thuận 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh.

2.4. Văn bản tỉnh Bắc Ninh đề nghị tỉnh Hải Dương bổ sung Nghị quyết HĐND.

2.5. Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

2.6. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Tờ trình số 47/TTr-UBND Về việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theoBáo cáo thẩm định DTNQ của Sở Tư pháp).

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (15/08/2022)
Các báo cáo của HĐND tỉnh (10/08/2022)
Các bài liên quan
Tài liệu, văn bản chung (30/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp