LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
Báo cáo của các cơ quan khác
Cập nhật: 03/12/2022 03:12:24 PM
 

I. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo số 205/BC-ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

II. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

1. Báo cáo số 408/BC-MT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII.

2. Thông báo số 132/TB-MT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

III. Các cơ quan tư pháp

1. Báo cáo số 240/BC-VKS của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh.

2. Báo cáo số 635/2022/BC-TA của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án năm 2022 của Chánh án TAND tỉnh.

3. Báo cáo số 1942/BC-CTHADS của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 
Các tin mới hơn
Chất vấn và trả lời chất vấn (21/12/2022)
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (20/12/2022)
Cử tri Hải Dương có thể quét mã QR để gửi ý kiến tới UBND tỉnh và lãnh đạo 3 sở, ngành (05/12/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh (05/12/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (03/12/2022)
Các bài liên quan
Tài liệu, văn bản chung (03/12/2022)
 
Quay lạiXem tiếp