LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
Chất vấn và trả lời chất vấn
Cập nhật: 21/12/2022 09:12:16 AM
Trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:
 

1. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Y tế.

2. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

4. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Xây dựng.

5. Báo cáo trả lời chất vấn của Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các bài liên quan
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (20/12/2022)
Cử tri Hải Dương có thể quét mã QR để gửi ý kiến tới UBND tỉnh và lãnh đạo 3 sở, ngành (05/12/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh (05/12/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (03/12/2022)
Báo cáo của các cơ quan khác (03/12/2022)
 
Quay lạiXem tiếp