LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 13
Tài liệu, văn bản chung
Cập nhật: 13/03/2023 03:28:46 PM
 

Tài liệu, văn bản chung chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề):

1. Giấy triệu tập kỳ họp.

2. Giấy mời dự kỳ họp.

3. Danh sách đại biểu, khách mời dự kỳ họp.

4. Nội dung chương trình kỳ họp.

* Sơ đồ Trung tâm Văn hóa Xứ Đông:

- Tầng 4

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII (27/03/2023)
Các báo cáo của HĐND tỉnh (19/03/2023)
Các tờ trình của UBND tỉnh (14/03/2023)
 
Quay lạiXem tiếp