LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 13
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 27/03/2023 05:01:22 PM
 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2023/NQ-HĐND20/3/2023Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3)
01/NQ-HĐND20/3/2023Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
02/NQ-HĐND20/3/2023Phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt dự toán năm 2021
03/NQ-HĐND20/3/2023Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3)
04/NQ-HĐND20/3/2023Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ
05/NQ-HĐND20/3/2023Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)
06/NQ-HĐND20/3/2023Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng)
07/NQ-HĐND20/3/2023Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên
08/NQ-HĐND20/3/2023Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2) - Phụ lục kèm theo

 
Các bài liên quan
Các báo cáo của HĐND tỉnh (19/03/2023)
Các tờ trình của UBND tỉnh (14/03/2023)
Tài liệu, văn bản chung (13/03/2023)
 
Quay lạiXem tiếp