LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 14
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 15/05/2023 07:08:43 PM
 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2023/NQ-HĐND09/5/2023Bãi bỏ danh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết  số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
09/NQ-HĐND09/5/2023Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở Báo Hải Dương
10/NQ-HĐND09/5/2023Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ
11/NQ-HĐND09/5/2023Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện
12/NQ-HĐND09/5/2023Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
13/NQ-HĐND09/5/2023Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng
14/NQ-HĐND09/5/2023Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) (Phụ lục kèm theo)
15/NQ-HĐND09/5/2023Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh) (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
16/NQ-HĐND09/5/2023Thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 (Phụ lục kèm theo)
17/NQ-HĐND09/5/2023Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023

 
Các bài liên quan
Báo cáo của HĐND tỉnh (09/05/2023)
Tờ trình của UBND tỉnh (05/05/2023)
Tài liệu, văn bản chung (30/04/2023)
 
Quay lạiXem tiếp