LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND khóa XVII
BAN PHÁP CHẾ
Cập nhật: 22/07/2021 07:58:52 AM
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Học Anh

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban

2

Đào Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng Ban

3

Vũ Tiến Phụng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính - Thành viên

4

Đồng Dũng Mạnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện - Thành viên

5

Mai Xuân Anh

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh - Thành viên

6

Đinh Văn Truy

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Thành viên

7

Hồ Sỹ Quyện

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Thành viên

8

Phạm Văn Khảnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang - Thành viên

9

Phạm Mạnh Hùng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên


 
Các tin mới hơn
Giới thiệu về Cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/08/2021)
Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh (16/08/2021)
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (22/07/2021)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026 (22/07/2021)
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH (05/07/2021)
Các bài liên quan
BAN KINH TÊ – NGÂN SÁCH (03/07/2021)
BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI (02/07/2021)
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH (01/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp