LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND khóa XVI
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cập nhật: 03/10/2016 02:57:33 PM
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh Hiển

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

3

Nguyễn Thanh Mai

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh

5

Phạm Quang Hưng

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

6

Hoàng Ngọc Huyên

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương.

7

Đỗ Khắc Hiếu

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương.

 
Các tin mới hơn
Giới thiệu về Cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn Đại biểu HĐND tỉnh (21/05/2018)
Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh (21/05/2018)
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 (03/11/2016)
BAN PHÁP CHẾ (03/11/2016)
BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI (03/11/2016)
 
Quay lạiXem tiếp