LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND khóa XVI
BAN KINH TẾ – NGÂN SÁCH
Cập nhật: 03/10/2016 02:58:25 PM
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Quang Hưng

Trưởng Ban

2

Trịnh Thúy Nga

Phó Trưởng Ban

3

Đoàn Việt Hùng

Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Dương - Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hải Vân

Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hải Dương - Ủy viên

5

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn - Ủy viên

6

Phạm Tuấn Ngọc

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Ủy viên

7

Phùng Tuấn Kiệt

Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Hải Dương - Ủy viên

 
Các tin mới hơn
Giới thiệu về Cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn Đại biểu HĐND tỉnh (21/05/2018)
Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh (21/05/2018)
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 (03/11/2016)
BAN PHÁP CHẾ (03/11/2016)
BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI (03/11/2016)
Các bài liên quan
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH (03/11/2016)
 
Quay lạiXem tiếp