LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND khóa XVII
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cập nhật: 22/07/2021 07:58:00 AM
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Xuân Thăng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3

Nguyễn Khắc Toản

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

4

Bùi Học Anh

Trưởng ban Pháp chế

5

Trịnh Thúy Nga

Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

6

Nguyễn Thị Hường

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh


 
Các tin mới hơn
Giới thiệu về Cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/08/2021)
Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh (16/08/2021)
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (22/07/2021)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026 (22/07/2021)
Các bài liên quan
BAN PHÁP CHẾ (04/07/2021)
BAN KINH TÊ – NGÂN SÁCH (03/07/2021)
BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI (02/07/2021)
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH (01/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp