LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND khóa XVII
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Cập nhật: 22/07/2021 08:08:06 AM
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Đỗ Khắc Hiếu

Chánh Văn phòng

0913.255.962

2

Nguyễn Vĩnh Sơn

Phó Chánh Văn phòng

0913.255.567

3

Bùi Quang Hảo

Phó Chánh Văn phòng

0913.255.949

4

Trần Văn Hữu

Phó Chánh Văn phòng

0912.746.223

5

Đỗ Văn Thắng

Phó Chánh Văn phòng

0912.280.866

6

Nguyễn Duy Cường

Trưởng phòng Công tác Quốc hội

0969.633.633

7

Lê Vinh

Trưởng phòng Công tác HĐND

0988.923.656

8

Nguyễn Thị Ngà

Trưởng phòng TT-DN

0989.152.040

9

Phạm Thị Hồng Vân

Trưởng phòng HC,TC,QT

0912.180.509


 
Các tin mới hơn
Giới thiệu về Cơ cấu, thành phần và trình độ chuyên môn Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/08/2021)
Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh (16/08/2021)
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (22/07/2021)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026 (22/07/2021)
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH (05/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp