LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Quốc hội ban hành
Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
Cập nhật: 04/11/2021 07:57:05 AM
 

1. Chương trình hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Chươngtrình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021 và triển khai Chương trình giám sátnăm 2022.

3. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

4. Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

5. Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

6. Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

7. Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

 
Các tin mới hơn
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (25/04/2023)
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (27/02/2023)
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (05/10/2022)
Tài liệu xin ý kiến 2 dự thảo Luật: Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (29/09/2022)
Tài liệu xin ý kiến 3 dự thảo luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (08/05/2022)
 
Quay lạiXem tiếp