LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Quốc hội ban hành
Tài liệu xin ý kiến 3 dự thảo luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: 08/05/2022 03:30:16 PM
Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng đối với 03 dự thảo luật.
 

1. Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

2. Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

3. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 
Các tin mới hơn
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (25/04/2023)
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (27/02/2023)
Tài liệu lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (05/10/2022)
Tài liệu xin ý kiến 2 dự thảo Luật: Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (29/09/2022)
Các bài liên quan
Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 (04/11/2021)
 
Quay lạiXem tiếp