LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
Cập nhật: 21/04/2022 05:20:14 PM
 

1. Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Biểu phụ lục kèm theo).

2. Dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

5. Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng  trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

7. Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

8. Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

9. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km28+400.

10. Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn vay ODA để trả nợ gốc năm 2022.

11. Dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) cho dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Ðằng.

12. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

13. Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021 sang năm 2022 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

 
Các tin mới hơn
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (09/05/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (05/12/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (27/12/2021)
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 (05/12/2021)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (05/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp