LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
Cập nhật: 05/12/2022 08:30:05 PM
 

1. DTNQ Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách, thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Phụ lục). 

2. DTNQ Ban hành quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. DTNQ Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2023 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

4. DTNQ Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. DTNQ Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2023 (Phụ lục 1, 2, 3). 

6. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương.

7. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa hàng rào Nhà thiếu nhi tỉnh.

8. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

9. DTNQ Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

10. DTNQ Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

11. DTNQ Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1, 2).

12. DTNQ Về việc hỗ trợ mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2022-2023.

13. DTNQ Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023.

14. DTNQ Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023.

15. DTNQ Điều chỉnh dự toán và Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2021.

16. DTNQ Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1, 2).

17. DTNQ về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hải Dương.

18. DTNQ về Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh).

19. DTNQ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

20. DTNQ về Về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022.

 
Các tin mới hơn
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (09/05/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (23/06/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (21/04/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (27/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp