LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6
Cập nhật: 27/12/2021 02:52:27 PM
 

1. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương.

2. Dự thảo Nghị quyết về Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và định hướng đến năm 2045.

3. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hải Dương.

4. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp).

5. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh.

6. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện).

7. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394, tỉnh Hải Dương.

 


 
Các tin mới hơn
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (09/05/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (05/12/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 (05/12/2021)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (05/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp