LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
Cập nhật: 23/06/2022 04:14:11 PM
 

 

1. Dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390).

2. Dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

3. Dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới – giai đoạn 2).

4. Dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

5. Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 
Các tin mới hơn
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (09/05/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (05/12/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (21/04/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (27/12/2021)
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5 (05/12/2021)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (05/09/2021)
 
Quay lạiXem tiếp