LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

HĐND ban hành
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Cập nhật: 09/05/2023 10:04:19 AM
 

1. DTTQ Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

2. DTNQ Thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022.

3. DTNQ Bãi bỏ danh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Hải Dương.

4. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở Báo Hải Dương.

5. DTNQ Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng.

6. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện.

7. DTNQ Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

8. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ.

9. DTNQ Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

10. DTNQ Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh).

 
Các bài liên quan
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (19/03/2023)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (05/12/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (10/08/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (09/07/2022)
Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh (23/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp