LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 6
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 31/12/2021 03:30:05 PM
 

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

60/NQ-HĐND28/12/2021

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)

61/NQ-HĐND28/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện)
62/NQ-HĐND28/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh
63/NQ-HĐND28/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394,tỉnh Hải Dương
64/NQ-HĐND28/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp)
65/NQ-HĐND28/12/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hải Dương
66/NQ-HĐND28/12/2021Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và định hướng đến năm 2045

 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/12/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (27/12/2021)
Tài liệu, văn bản chung (21/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp