LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 2)
Cập nhật: 10/02/2022 07:48:27 AM
 

Cử tri hỏi: Đề nghị nghiên cứu, xem xét cho các đối tượng đã đóng bảo hiểm xã hội được 18,19 năm được hưởng lương hưu.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi theo quy định và phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên (trừ lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn).

Pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng quy định người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu thuộc đối tượng tham gia) hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) với nhiều phương thức đóng khác nhau, trong đó có thể lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng đủ 20 năm để được hưởng lương hưu ngay.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung: “Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội”.

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan tiến hành đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội.

Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan nghiên cứu và đề xuất sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP. Do vậy, nội dung cử tri kiến nghị sẽ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong quá trình đánh giá tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các tin mới hơn
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 6) (08/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 5) (06/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 4) (04/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 3) (01/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 2) (30/03/2022)
Các bài liên quan
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 1) (08/02/2022)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời (nội dung 2) (18/01/2022)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời (nội dung 1) (14/01/2022)
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trả lời (13/01/2022)
Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (12/01/2022)
 
Quay lạiXem tiếp