LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 3)
Cập nhật: 25/03/2022 08:31:26 AM
 

Cử tri kiến nghị sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, do khi thực hiện Nghị định, hàng loạt người già cô đơn và người tàn tật nặng bị cắt chế độ bảo trợ xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định: “Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.

Do vậy, việc xem xét hỗ trợ đối tượng theo kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các tin mới hơn
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 6) (08/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 5) (06/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 4) (04/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 3) (01/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 2) (30/03/2022)
Các bài liên quan
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri (23/03/2022)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (21/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 2) (10/02/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 1) (08/02/2022)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời (nội dung 2) (18/01/2022)
 
Quay lạiXem tiếp