LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 3)
Cập nhật: 01/04/2022 08:53:19 AM
 

Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân ở một số nhóm đối tượng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2025.

Bộ Y tế trả lời:

Thứ nhất, bảo hiểm y tế thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế, về mức đóng bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn được tính toán dựa vào khả năng đóng góp của các nhóm đối tượng, mức lương cơ sở, phạm vi quyền lợi và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế ; các Bộ, ngành và các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ trước khi quyết định. Những đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế : người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng… được Nhà nước đóng (100%), người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng. Vì vậy, mức đóng quy định như hiện nay là tương đối phù hợp, đảm bảo tương đối mức đóng so với mức hưởng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế và cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thứ hai, để tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tại khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế đã quy định mức đóng Bảo hiểm y tế được giảm trừ từ thành viên thứ hai trở đi khi tất cả thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Về phương thức đóng bảo hiểm y tế, để tạo điều kiện cho các Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, khoản 6 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế đã quy định “Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế”.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các tin mới hơn
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 6) (08/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 5) (06/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 4) (04/04/2022)
Các bài liên quan
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 2) (30/03/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 1) (28/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 3) (25/03/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri (23/03/2022)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (21/03/2022)
 
Quay lạiXem tiếp