LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri (Nội dung 1)
Cập nhật: 02/05/2022 04:02:34 PM
 

Cử tri đề nghị bổ sung có chỉ số thống kê chuyên ngành theo mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và biểu thu nhập thông tin thống kê định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến cử tri liên quan đến việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan bổ sung các chỉ số thống kế chuyên ngành theo mục tiêu của Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2020. Trên thực tế, hầu hết các mục tiêu Chiến lược đều đã được lượng hóa thông qua các chỉ tiêu thống kế, trong đó, nhiều chỉ tiêu thống kê làm căn cứ để đánh giá việc thực hiện mục tiêu Chiến lược đã được quy định trong Luật Thống kê như: tổng tỷ suất sinh (để đánh giá mục tiêu duy trì mức sinh thay thế), tỷ số giới tính khi sinh (để đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tỉnh), tỷ trọng dân số theo nhóm tuổi, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh, tỷ lệ đô thị hóa…

Hiện nay, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành. Kiến nghị của cử tri sẽ được nghiên cứu, xử lý khi xây dựng các quy định và hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu thống kê đánh giá việc thực hiện mục tiêu thực hiện Chiến lược Dân số.

Ban biên tập tổng hợp

 
Các tin mới hơn
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 3) (03/05/2022)
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 2) (03/05/2022)
Thanh tra Chính phủ trả lời cử tri (03/05/2022)
Bộ Tư pháp trả lời cử tri (03/05/2022)
Tổng Thư ký Quốc hội trả lời cử tri (03/05/2022)
Các bài liên quan
Ủy ban Quốc phòng và An ninh trả lời cử tri (02/05/2022)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri (02/05/2022)
Bộ Xây dựng trả lời cử tri (02/05/2022)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2) (02/05/2022)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1) (02/05/2022)
 
Quay lạiXem tiếp