LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
Cập nhật: 06/10/2022 10:52:28 AM
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh.
 

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch hướng tới xuất khẩu; quan tâm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải sớm của xã Vĩnh Hòa

 * Chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch hướng tới xuất khẩu:

Trong những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, hướng tới xuất khẩu như: Hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các sản phẩm OCOP (thực hiện theo Đề án mỗi một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030); Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (thực hiện theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ)…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020–2025, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”. Theo đó, hàng năm, tỉnh có chính sách hỗ trợ sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP phục vụ xuất khẩu (hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; hỗ trợ kinh phí mua phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ kinh phí tư vấn, tập huấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận; hỗ trợ kinh phí lấy mẫu và kiểm nghiệm)... Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi – thủy sản còn có các chính sách hỗ trợ: hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP, giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho các cơ sở chăn nuôi; hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các vùng nuôi trồng thủy sản...

* Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải thiều sớm của xã Vĩnh Hòa:

Thực hiện nội dung Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”; năm 2022, tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho huyện Ninh Giang 20ha vải (xã Vĩnh Hòa 10ha và xã Đồng Tâm 10ha) để sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP bao gồm: hỗ trợ tập huấn cấp giấy chứng nhận VietGap, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất an toàn; hỗ trợ cấp số vùng trồng (phục vụ xuất khẩu đi Úc, Nhật Bản và Trung Quốc); hỗ trợ lấy mẫu và kiểm nghiệm phân tích đảm bảo sản phẩm quả vải an toàn. Kết quả phân tích sản phẩm quả vải sản xuất ra tại vùng vải của xã Vĩnh Hòa đủ điều để xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Vụ vải 2022, do làm tốt công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm nên việc tiêu thụ vải của xã Vĩnh Hòa thuận lợi hơn, giá bán cao hơn so cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo chất lượng và tiêu thụ vải của xã Vĩnh Hòa trong những năm tới, đề nghị UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP để nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do huyện tỉnh tổ chức, trong đó cần quan tâm đến việc mời gọi các doanh nghiệp, đơn vị thu mua trong và ngoài tỉnh về làm việc, ký hợp đồng bao tiêu ngay từ đầu vụ. Thực hiện quy vùng sản xuất vải tập trung quy mô lớn, đủ điều kiện để đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ theo cơ chính sách của Đề án đã được UBND tỉnh ban hành.

II. Lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, giao thông, xây dựng

1. Cử tri thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh cho biết định hướng, kế hoạch thực hiện dự án kè sông Kim Sơn để nhân dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định cuộc sống

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét và xây dựng hệ thống kè hai bờ sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến Cầu Cất. Dự án cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 955 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tổng chiều dài tuyến tường chắn  khoảng 13km; do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư nên đến nay Dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Hiện nay, Dự án chưa được đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị UBND thành phố Hải Dương căn cứ vào Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Dương giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và các quy định khác về pháp luật đất đai để giải quyết kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường trục Đông - Tây

Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông-Tây, tỉnh Hải Dương có tổng chiều dài toàn tuyến là 36,493 km đi qua địa phận các huyện Thanh Miện, Ninh Giang và Tứ Kỳ, trong đó xây dựng mới 21,76km cải tạo, nâng cấp 14,73km; tổng mức đầu tư dự án là 1.778 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: Năm 2021- 2024, chủ đầu dự án Ban quản dự án đầu xây dựng tỉnh Hải Dương.

Đây là dự án quan trọng của tỉnh, có quy mô lớn nên trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, các địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,… và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, trong thời gian qua do phải chờ thủ tục chuyển đổi đất lúa, điều chỉnh dự án nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, đang triển khai thi công đoạn tuyến đi qua địa phận huyện Thanh Miện, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ và dự kiến sẽ khởi công trong tháng 10/2022. Về công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Thanh Miện đã giải phóng xong mặt bằng khoảng 8,3km/tổng số 14,15km; đối với đoạn tuyến đi qua địa phận huyện Ninh Giang đã GPMB được khoảng 7,7km/tổng số 15,61km; đối với đoạn tuyến qua địa phận huyện Tứ Kỳ đã GPMB được khoảng 3,8km/tổng số 6,73km.

III. Lĩnh vực chế độ, chính sách

1. Cử tri phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh đề nghị tỉnh nâng mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã và có chế độ phụ cấp cho thành viên Ban

Tại khoản 4, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Xã, phường, thị trấn Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

Xã, phường, thị trấn Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

Xã, phường, thị trấn Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở ”.

 Trên cơ sở Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư đúng bằng mức quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trưởng ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn là một trong số các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chế độ phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được quy định rõ trong Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ý kiến của cử tri phường Hoàng Tiến thành phố Chí Linh đề nghị nâng phụ cấp cho chức danh Trưởng ban thanh tra nhân dân cấp xã và có chế độ phụ cấp cho các thành viên Ban, UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ giao Sở Nội vụ tham mưu để điều chỉnh cho phù hợp khi Chính phủ Nghị định quy định mới.

2. Cử tri xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang đề nghị xem xét đề xuất giảm thủ tục khi cấp lại giấy khai sinh

Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện không quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Đối với thủ tục đăng ký lại khai sinh được quy định tại Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch và Điều 9 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Như vậy, pháp luật về hộ tịch đã quy định đầy đủ, chặt chẽ về trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh; các cơ quan đăng ký hộ tịch căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cử tri đề nghị có chính sách đặc thù đối với các xã sau sáp nhập

Hiện nay, toàn tỉnh chỉ còn 235 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 30 đơn vị sau sáp nhập. Trong quá trình thực hiện, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho các xã thuộc diện sắp xếp lại kinh phí thực hiện một số chính sách như: chính sách tinh giản biên chế, kinh phí chi thường xuyên trước, sau sáp nhập và một số chính sách chung mang tính lồng ghép theo chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chương trình nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

Đến nay, các xã sau sáp nhập đã ổn định, không có xã nào quá khó khăn về ngân sách và đều được công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đáp ứng mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, công bằng đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh, phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh thì không cần thiết phải ban hành chính sách đặc thù riêng về lĩnh vực tài chính cho các xã sau sáp nhập.

4. Cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất trường học để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI cũng như đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”, theo đó, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của tỉnh, tạo điều kiện để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu đầu tư xây dựng 1.012 phòng học kiên cố, đạt chuẩn thay thế phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng học thiếu do tăng quy mô trường, lớp, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lộ trình từ năm 2020 đến hết năm 2022 xây dựng: 556 phòng. Tổng kinh  phí thực hiện: 420 tỷ đồng. 

Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: 210 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện, xã: 189 tỷ đồng.

- Vốn huy động xã hội hóa: 21 đồng.

* Lộ trình từ năm 2023 đến hết năm 2025 xây dựng: 456 phòng. Tổng kinh phí thực hiện: 344 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: 226 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện, xã: 101 tỷ đồng.

- Vốn huy động xã hội hóa: 17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chưa bố trí được kinh phí nên Đề án chưa được thực hiện. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết số 35/NQCP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho giáo dục và đào tạo; thực hiện chính sách phát triển xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là chính sách phát triển trường mầm non tại các khu công nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu phát triển giáo dục đào tạo chất lượng cao.

5. Cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân

Giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thiết yếu tập trung cho y tế tuyến cơ sở, các đơn vị tuyến huyện hầu như đã có đầy đủ theo danh mục theo quy định, mặc dù số lượng trang thiết bị y tế hiện có tại các đơn vị mới chiếm khoảng 40% số lượng tối đa theo định mức quy định, nhưng về cơ bản   đã đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 về việc phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương” là cơ sở để đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế thiết yếu, cơ bản cho y tế tuyến sở.

Tuy nhiên, nguồn lực để đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cao rất tốn kém, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước, sự nghiệp y tế thì khó có thể trang bị các trang thiết bị như Máy chụp cộng hưởng từ, Máy chụp cắt lớp vi tính, Máy xét nghiệm công suất lớn … Đến nay, nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện tại các đơn vị y tế trong tỉnh, nhiều kỹ thuật khác đang tiếp tục được đào tạo, tiếp nhận chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh cho tuyến huyện.

Trong giai đoạn 2020 – 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, căng thẳng, ngành y tế không có nhiều nguồn lực, điều kiện trang bị đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm TTBYT cho các đơn vị trong ngành. Các cấp, ngành đã hỗ trợ ngành y tế huy động các nguồn lực xã hội hóa để trang bị cho các đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 một số trang thiết bị thiết yếu: máy thở chức năng cao, máy theo dõi bệnh nhân, … Các đơn vị trong ngành hầu như không thực hiện mua sắm trang thiết bị trong giai đoạn này. Hiện nay, việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc theo tình hình chung của cả nước; các doanh nghiệp, nhà thầu e ngại tham gia dự thầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 7/11/2019 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung cao độ thực hiện hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị y tế tại 12 trung tâm y tế tuyến huyện từ Chương trình Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội với nguồn kinh phí dự kiến Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hải Dương là 235 tỷ đồng. Các chương trình trên khi hoàn thành sẽ giúp phát triển sâu rộng, toàn diện tuyến y tế cơ sở, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

6. Cử tri thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp để triệt phá đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn, nhất là ở khu Hạ; đồng thời có biện pháp bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tránh bị trả thù.

a) Về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang

Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang là tụ điểm phức tạp về ma túy hình thành từ năm 2017 gồm nhiều đối tượng tham gia; các đối tượng quan hệ ruột thịt hoặc họ hàng, là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, có hệ thống camera giám sát và người cảnh giới có liên hệ với nhau qua bộ đàm. Mặc dù Công an tỉnh đã nhiều lần tổ chức đấu tranh nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để, chỉ bắt được một số đối tượng mua bán nhỏ lẻ, chủ yếu các đối tượng nghiện, chưa bắt được số đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chưa chặn được “nguồn cung” vào địa bàn nên tụ điểm này vẫn hoạt động phức tạp trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, ngày 12/3/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Giang xác lập Chuyên án, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, phân công cụ thể, triển khai bài bản các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa triệt để tụ điểm ma túy phức tạp này trong thời gian sớm nhất, đưa Bình Giang ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, trong 02 ngày 03 và 04/4/2022, Công an huyện Bình Giang đã bố trí lực lượng, tiến hành bắt giữ 06 đối tượng liên quan đến tụ điểm (trong đó có đối tượng chuyên cung cấp ma túy vào địa bàn Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt). Thu giữ 396,471 gam heroin và 0,752 gam ma túy tổng hợp. Để triệt xóa triệt để tụ điểm ma túy này, cùng với việc chỉ đạo tập trung điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ Công an huyện Bình Giang thành lập các chốt, trạm tổ chức kiểm soát công khai, ngăn chặn triệt để hoạt động cung cấp ma túy vào địa bàn thị trấn Kẻ Sặt. Sau khi tụ điểm ma túy trên bị triệt xóa, đến nay, tình hình an ninh, trật tự tại Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đã được lập lại duy trì ổn định. Địa bàn thị trấn Kẻ Sặt đã đực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Kết quả trên đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

b) Công tác bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công an tỉnh thực hiện công tác bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Theo Điều 67 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì việc bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện, áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo. Do đó, nội dung, trình tự, các biện pháp bảo vệ người tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định từ Điều 47 đến Điều 58 Luật Tố cáo năm 2018. Trong đó, các biện pháp bảo vệ được quy định rõ từ Điều 56 đến Điều 58 Luật Tố cáo năm 2018, gồm: biện pháp bảo vệ bí mật thông tin; biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm; biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

Điều 49 Luật Tố cáo năm 2018 quy định Cơ quan Công an có thẩm quyền áp dụng, phối hợp thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ khi thực hiện giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ khi có yêu cầu, đề nghị của người giải quyết tố cáo theo quy định.

Căn cứ các quy định trên và tình hình an ninh, trật tự ở địa phương cũng như các vụ việc, vụ án liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, đề nghị Công an tỉnh Hải Dương sẽ triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người đấu tranh chống tham nhũng, không để họ bị trả thù hoặc để xảy ra mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Toàn văn Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban biên tập tổng hợp

 
 
Quay lại