LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Tỉnh)
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
Cập nhật: 17/04/2023 09:13:00 PM
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.
 

Sau đây là Toàn văn Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4,Quốc hội khóa XV.

Ban biên tập

 
 
Quay lại