LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Trung ương)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2)
Cập nhật: 19/05/2023 04:54:02 PM
Cử tri đề nghị Bộ GDĐT xem xét điều chỉnh định mức giáo viên cấp Tiểu học dạy 02 buổi/ngày để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập (thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT), trong đó, dự kiến điều chỉnh quy định về định mức giáo viên/lớp như hiện tại sang quy định định mức giáo viên/học sinh trên số lượng học sinh/lớp và căn cứ theo vùng, miền. Hiện nay Bộ GDĐT đang xin ý kiến thống nhất với Bộ Nội vụ để hoàn thiện dự thảo Thông tư và ban hành theo thẩm quyền.

Ban biên tập

 
Các tin mới hơn
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri (19/05/2023)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri (19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
 
Quay lạiXem tiếp