LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Trung ương)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1)
Cập nhật: 19/05/2023 05:13:05 PM
Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong đó xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình đã nộp tiền mua đất cho lãnh đạo cấp xã (vi phạm bán đất không đúng thẩm quyền).
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thực hiện Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003 dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, công tác quản lý đất đai đã cơ bản nề nếp theo quy định của pháp luật. Pháp luật đất đai các thời kỳ không quy định thẩm quyền nào được phép bán đất mà chỉ quy định về thẩm quyền giao đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do nhận thức của một số cán bộ cấp cơ sở nên vẫn còn tình trạng người đứng đầu các khu dân cư hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giao đất không đúng thẩm quyền và đã thu tiền của người dân.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất, pháp luật đất đai năm 2013 đã quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao không đúng thẩm quyền tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp được giao đất trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014. Đồng thời để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã quy định không cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền và buộc thu hồi lại đối với toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực).

Ban biên tập

 
Các tin mới hơn
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri (19/05/2023)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri (19/05/2023)
Các bài liên quan
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
 
Quay lạiXem tiếp