LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Trung ương)
Bộ Nội vụ trả lời cử tri
Cập nhật: 19/05/2023 05:15:12 PM
Cử tri kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, với thu nhập thấp, nhất là mức lương khởi điểm, chưa tạo được động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến.
 

Bộ Nội vụ trả lời:

Từ năm 2020 đến nay do tác động bất lợi của nhiều yếu tố ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 nên chưa có đủ điều kiện để cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời cũng chưa điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dẫn đến đời sống của người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn chưa tạo được động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến. Trước thực trạng nêu trên, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm sau, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV thông qua từ ngày 01/7/2023 nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%) để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đồng thời Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm, cống hiến.

Ban biên tập

 
Các tin mới hơn
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri (19/05/2023)
Các bài liên quan
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1) (19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2) (19/05/2023)
 
Quay lạiXem tiếp