LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 9
Báo cáo của các cơ quan khác
Cập nhật: 06/07/2022 09:10:43 PM
 

 

I. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo số 110/BC-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh về Kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

II. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

1. Thông báo số 120/TB-MT của UBMTTQ tỉnh về Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo số 346/BC-MT của UBMTTQ về Tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

III. Các cơ quan tư pháp

1. Báo cáo số 129/BC-VKS của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Báo cáo số 324/2022/BC-TA của TAND tỉnh về công tác Tòa án của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

3. Báo cáo số 957/BC-CTHADS của Cục THADS tỉnh về Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII (25/07/2022)
Chất vấn và trả lời chất vấn (20/07/2022)
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh (09/07/2022)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (08/07/2022)
Các bài liên quan
Tài liệu, văn bản chung (06/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp