LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin HĐND cấp huyện, xã
 
Thanh Miện giảm vốn 8 công trình, dự án
12/22/2022 8:13:10 PM
​Tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra trong 2 ngày 21-22.12, HĐND huyện Thanh Miện đã thông qua phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách huyện.
 
Chí Linh phấn đấu thu ngân sách năm 2023 hơn 855 tỷ đồng
12/17/2022 8:26:11 AM
Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Chí Linh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.12 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023.
 
Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/15/2022 8:33:35 PM
 
Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Miện giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện
9/13/2022 10:30:02 AM
Từ ngày 22/8 đến ngày 09/9/2022, Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Miện đã thực hiện giám sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và giám sát trực tiếp đối với Ban chỉ huy quân sự huyện và UBND các xã: Hồng Quang, Phạm Kha, Ngũ Hùng, Chi Lăng Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển chọn gọi công dân nhậpngũ và xây dựng, đảm bảo hoạt động lực lượng dân quân tự vệ năm 2021-2022 trên địa bàn huyện.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 9/2022
9/12/2022 11:37:35 AM
HĐND huyện Kim Thành đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 8/2022
8/12/2022 6:06:03 PM
Tứ Kỳ đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.
 
HĐND huyện Thanh Miện giám sát công việc đột phá, tạo nét mới
7/22/2022 2:24:40 PM
Thời gian qua, việc đổi mới trong lựa chọn nội dung giám sát của HĐND huyện Thanh Miện đã đem lại hiệu quả bước đầu, góp phần thực hiện tốt các công việc đột phá của huyện.
 
HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết nghị nhiều vấn đề cấp thiết
7/4/2022 8:33:37 AM
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND cấp huyện đẩy mạnh tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.
 
Thanh Miện nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã
5/30/2022 4:28:40 PM
Từ ngày 25-27.5, huyện Thanh Miện phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Thường trực HĐND huyện Thanh Miện tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã
4/17/2022 11:05:09 AM
Trong 2 ngày 12 và 13/4/2022, Thường trực HĐND huyện Thanh Miện đã phối hợp cùng Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự lớp tập huấn có 90 đại biểu là Phó Chủ tịch HĐND và các đại biểu HĐND xã, thị trấn tham gia lần đầu.
 
1