LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Đề nghị nâng mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số bằng 0,2 mức lương cơ sở
4/28/2022 12:07:28 AM
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị đối với thôn, khu dân cư dưới 500 hộ bố trí 1 cộng tác viên dân số và từ 500 hộ trở lên bố trí 2 người. Mức hưởng chế độ hằng tháng thống nhất bằng 0,2 mức lương cơ sở.
 
Đề xuất tăng gần 4,7 tỷ đồng chi tổ chức các kỳ thi
4/25/2022 9:15:22 PM
Chiều 25.4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tờ trình, dự thảo nghị quyết quyết định phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông.
 
Xây dựng đội ngũ hoạt động không chuyên trách để tạo nguồn cán bộ địa phương
4/22/2022 8:26:41 AM
Ngày 21.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tứ Kỳ, TP Hải Dương về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu dân cư.
 
Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách còn thấp
4/21/2022 12:08:03 AM
Ngày 20.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại 2 huyện Bình Giang, Kim Thành về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở các thôn, khu dân cư.
 
Bệnh viện Nhi Hải Dương cần chấn chỉnh hoạt động của căng tin
4/2/2022 9:48:21 AM
Chiều 1.4, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Bệnh viện Nhi Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.
 
Tỷ lệ làng nghề có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP còn thấp
4/1/2022 8:18:36 AM
Chiều 31.3, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
 
Tích cực hơn nữa trong tham mưu tu bổ, tôn tạo, gắn với phát huy giá trị di tích
3/31/2022 5:30:54 PM
Ngày 31.3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
 
Giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử tại huyện Nam Sách
3/29/2022 3:14:20 PM
Sáng ngày 24/3, Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện Nam Sách từ năm 2017 đến nay. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga cùng dự buổi giám sát.
 
Phát huy lợi thế làng nghề để xây dựng nông thôn mới nâng cao
3/25/2022 7:59:06 AM
Đó là đề nghị của đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của làng nghề tại huyện Bình Giang vào sáng 24.3.
 
Gia Lộc chưa có sản phẩm làng nghề được công nhận OCOP
3/24/2022 8:38:19 AM
Tiếp tục đợt giám sát về công tác quản lý nhà nước về hoạt động của làng nghề trên địa bàn tỉnh, sáng 23.3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại huyện Gia Lộc.