LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin HĐND cấp huyện, xã
 
Bình Giang có tân Chủ tịch UBND huyện
4/18/2023 9:56:02 PM
HĐND huyện Bình Giang đã bầu đồng chí Trương Mạnh Long, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XX.
 
Người đứng đầu huyện Thanh Miện đối thoại với quân - dân - chính - đảng ở các thôn, khu dân cư
3/30/2023 9:17:17 PM
Đây là nét mới của người đứng đầu cấp ủy, HĐND huyện Thanh Miện nhằm thực hiện hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.
 
Cơ quan dân cử Chí Linh giám sát những vấn đề nóng
3/30/2023 9:12:19 PM
HĐND TP Chí Linh đã quan tâm đổi mới hoạt động giám sát theo hướng sâu sát, lựa chọn vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.
 
Thanh Miện giảm vốn 8 công trình, dự án
12/22/2022 8:13:10 PM
​Tại Kỳ họp thứ 9 diễn ra trong 2 ngày 21-22.12, HĐND huyện Thanh Miện đã thông qua phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách huyện.
 
Chí Linh phấn đấu thu ngân sách năm 2023 hơn 855 tỷ đồng
12/17/2022 8:26:11 AM
Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Chí Linh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.12 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023.
 
Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Gia Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/15/2022 8:33:35 PM
 
Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Miện giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện
9/13/2022 10:30:02 AM
Từ ngày 22/8 đến ngày 09/9/2022, Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Miện đã thực hiện giám sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và giám sát trực tiếp đối với Ban chỉ huy quân sự huyện và UBND các xã: Hồng Quang, Phạm Kha, Ngũ Hùng, Chi Lăng Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển chọn gọi công dân nhậpngũ và xây dựng, đảm bảo hoạt động lực lượng dân quân tự vệ năm 2021-2022 trên địa bàn huyện.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 9/2022
9/12/2022 11:37:35 AM
HĐND huyện Kim Thành đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết.
 
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 8/2022
8/12/2022 6:06:03 PM
Tứ Kỳ đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.
 
HĐND huyện Thanh Miện giám sát công việc đột phá, tạo nét mới
7/22/2022 2:24:40 PM
Thời gian qua, việc đổi mới trong lựa chọn nội dung giám sát của HĐND huyện Thanh Miện đã đem lại hiệu quả bước đầu, góp phần thực hiện tốt các công việc đột phá của huyện.