LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
4/19/2022 5:16:11 PM
Ngày 08/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp.
 
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh
12/29/2021 7:59:33 AM
Chiều 28.12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết
11/17/2021 10:16:58 AM
Đây là một nhiệm vụ nêu trong Chương trình hành động số 47-Ctr/DĐHĐND ngày 15.11 của Đảng đoàn HĐND tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
10/21/2021 2:10:47 PM
 
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri
10/15/2021 11:21:19 AM
 
Kết quả kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII
9/11/2021 9:33:43 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/12/2021 9:21:57 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/12/2021 9:17:46 PM
 
Kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
1/11/2021 10:02:38 AM
Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 22-24/12/2020 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương.
 
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản
1/7/2021 5:22:24 PM
 
1