LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
 
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm
7/5/2022 9:32:57 AM
Chiều 4.7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2022.
 
Tập trung bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công
7/2/2022 9:19:08 AM
Đây là một trong những nội dung tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
7/2/2022 9:04:15 AM
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước tăng 16%
7/2/2022 8:59:39 AM
Đây là một trong những số liệu được báo cáo tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài chính.
 
Rà soát lại các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất
7/1/2022 2:57:24 PM
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị việc đề xuất danh mục các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất thực hiện, các công trình xin gia hạn, bổ sung... cần bám sát vào các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được UBND tỉnh quyết định.
 
Đề nghị thành lập 14 thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7/1/2022 8:17:18 AM
Sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ có 1.342 thôn, khu dân cư, gồm 902 thôn và 440 khu dân cư, tăng 6 thôn và 2 khu dân cư.
 
TP Hải Dương đề nghị chia tách, thành lập mới nhiều thôn, khu dân cư
6/29/2022 4:50:51 PM
Sáng 29.6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Hải Dương về tình hình hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập và Đề án Sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số thôn, khu dân cư trên địa bàn TP Hải Dương.
 
Bổ sung cơ chế quản lý thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ giáo dục
6/29/2022 4:46:33 PM
Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản cần bổ sung nội hàm cơ chế quản lý thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ giáo dục trong dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND sắp tới vì đây là vấn đề được dư luận quan tâm.
 
Tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công
6/27/2022 8:16:30 PM
Sáng 27.6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
 
Giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập
6/16/2022 10:32:26 PM
Ngày 15.6, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại 2 huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà.