LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/16/2022 11:42:56 AM
Từ ngày 16/5/2022 - 22/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/9/2022 9:34:12 AM
Từ ngày 09/5/2022 - 15/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/4/2022 2:33:00 PM
Từ ngày 02/5/2022 - 08/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/25/2022 8:07:54 PM
Từ ngày 25/4/2022 - 01/5/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/18/2022 11:18:16 AM
Từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/12/2022 7:56:42 AM
Từ ngày 11/4/2022 - 17/4/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/4/2022 9:28:25 AM
Từ ngày 04/4/2022 - 10/4/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
3/28/2022 2:16:53 PM
Từ ngày 28/3/2022 - 03/4/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
3/21/2022 8:53:18 AM
Từ ngày 21/3/2022 - 27/3/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
3/14/2022 1:55:45 PM
Từ ngày 14/3/2022 - 20/3/2022