LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/28/2023 5:05:49 PM
Từ ngày 29/5/2023 - 04/6/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/22/2023 11:37:26 AM
Từ ngày 22/5/2023 - 28/5/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/15/2023 10:21:12 AM
Từ ngày 15/5/2023 - 21/5/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/8/2023 3:33:20 PM
Từ ngày 08/5/2023 - 14/5/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
5/2/2023 7:26:42 PM
Từ ngày 01/5/2023 - 07/5/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/21/2023 9:53:09 PM
Từ ngày 24/4/2023 - 30/4/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/17/2023 8:55:01 PM
Từ ngày 17/4/2023 - 23/4/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/9/2023 7:30:39 PM
Từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
4/3/2023 3:47:46 PM
Từ ngày 03/4/2023 - 09/4/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
3/27/2023 9:17:00 PM
Từ ngày 27/3/2023 - 02/4/2023