LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/26/2022 5:40:11 PM
Từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/12/2022 7:15:43 PM
Từ ngày 12/9/2022 - 18/9/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
9/5/2022 7:36:20 PM
Từ ngày 05/9/2022 - 11/9/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
8/29/2022 6:55:14 PM
Từ ngày 29/8/2022 - 04/9/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
8/15/2022 11:49:25 AM
Từ ngày 15/8/2022 - 21/8/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
8/8/2022 5:19:39 PM
Từ ngày 08/8/2022 - 14/8/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
8/2/2022 4:43:35 PM
Từ ngày 01/8/2022 - 07/8/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
7/25/2022 2:55:21 PM
Từ ngày 25/7/2022 - 31/7/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
7/19/2022 9:30:42 AM
Từ ngày 18/7/2022 - 24/7/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
6/27/2022 8:35:57 PM
Từ ngày 27/6/2022 - 03/7/2022