LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
2/6/2023 10:10:02 PM
Từ ngày 06/02/2023 - 12/02/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
2/1/2023 10:52:17 AM
Từ ngày 30/01/2023 - 05/02/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
1/17/2023 10:34:43 AM
Từ ngày 16/01/2023 - 29/01/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
1/8/2023 7:44:25 PM
Từ ngày 09/01/2023 - 15/01/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
1/3/2023 2:18:21 PM
Từ ngày 02/01/2023 - 08/01/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
12/26/2022 7:39:20 PM
Từ ngày 26/12/2022 - 01/01/2023
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
12/19/2022 11:26:22 AM
Từ ngày 19/12/2022 - 25/12/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
12/12/2022 5:31:43 PM
Từ ngày 12/12/2022 - 18/12/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
12/12/2022 5:26:03 PM
Từ ngày 05/12/2022 - 11/12/2022
 
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
11/28/2022 4:29:45 PM
Từ ngày 28/11/2022 - 04/12/2022