LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII
5/24/2023 3:59:19 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
5/9/2023 8:35:02 PM
14 giờ chiều 9.5, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).
 
Hải Dương giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới
5/9/2023 8:31:18 PM
Chiều 9.5, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII đã thông qua nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh).
 
BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội”
5/5/2023 10:40:29 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 05/5/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội thảo chia sẻ “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội”.
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII
4/30/2023 7:26:22 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Lồng ghép giới vào chính sách, pháp luật
4/21/2023 8:35:41 PM
Sáng 21.4, Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào luật pháp, chính sách.
 
Hải Dương bàn giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp
4/14/2023 9:00:43 PM
Chiều 14.4, tại thị xã Kinh Môn, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
3/20/2023 9:21:10 PM
Chiều 20.3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề).
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá XVII
3/13/2023 3:14:31 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
 
Nhiều bất cập trong thực tiễn chưa đề cập trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
3/11/2023 9:14:26 PM
Sáng 9.3, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).