LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
12/5/2022 8:09:43 PM
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày.
 
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023
12/2/2022 8:34:51 PM
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc chiều 2.12.
 
Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương
12/1/2022 4:26:27 PM
Đó là khẳng định của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.
 
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030
12/1/2022 4:16:21 PM
Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17.11.2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cụ thể như sau:
 
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
12/1/2022 4:09:35 PM
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
 
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
12/1/2022 3:54:24 PM
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cụ thể như sau:
 
Đồng chí Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương
11/6/2022 10:57:31 AM
​Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
Đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
10/27/2022 7:44:24 PM
Chiều 27.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII
10/18/2022 10:55:43 AM
7 giờ 35 sáng 18.10, tại nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 12.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương
9/27/2022 4:53:32 PM
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.