LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 9
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
7/25/2022 8:55:04 AM
 
Chất vấn và trả lời chất vấn
7/20/2022 3:47:09 PM
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh và ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Sáng ngày 12/7/2022, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn đối với Giám đốc một số sở, ngành.
 
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh
7/9/2022 5:42:55 PM
 
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
7/8/2022 4:28:55 PM
 
Báo cáo của các cơ quan khác
7/6/2022 9:06:57 PM
 
Tài liệu, văn bản chung
7/6/2022 7:46:56 AM