LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 12
 
Chất vấn và trả lời chất vấn
12/21/2022 9:10:07 AM
Trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các đại biểu HĐND tỉnh đã gửi nội dung chất vấn nhưng do thời gian tại kỳ họp có hạn nên các ý kiến chưa được giải trình, trả lời trực tiếp. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời bằng văn bản. Cụ thể, nội dung trả lời chất vấn của một số đơn vị như sau:
 
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII
12/20/2022 8:31:18 PM
 
Cử tri Hải Dương có thể quét mã QR để gửi ý kiến tới UBND tỉnh và lãnh đạo 3 sở, ngành
12/5/2022 8:30:16 PM
Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra từ ngày 7 - 8.12.
 
Các tờ trình, báo cáo của HĐND tỉnh
12/5/2022 8:22:36 PM
 
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh
12/3/2022 3:13:18 PM
 
Báo cáo của các cơ quan khác
12/3/2022 3:09:43 PM
 
Tài liệu, văn bản chung
12/3/2022 11:39:42 AM