LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội
 
Các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026
8/19/2021 4:52:16 PM
 
Danh sách đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026
8/19/2021 4:45:21 PM
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XV có 9 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu đang công tác ở các cơ quan Trung ương, 5 đại biểu đang công tác tại tỉnh; 3 đại biểu là nữ.