LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Xây dựng pháp luật
 
Cần quy định rõ nhiều nội dung trong 3 dự án luật
5/18/2022 9:16:54 AM
Chiều 17.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng 3 dự án luật gồm: Luật sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi).
 
Thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông đầu tư, kinh doanh
8/21/2021 10:41:45 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021, trong đó, Chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.