LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỬ TRI
 
Tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh đã đối thoại, tiếp xúc với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của đoàn viên, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin tổng hợp các ý kiến tham gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh như sau:
 
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri
Cử tri kiến nghị việc để số dư trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp còn cao, khó giới thiệu được người làm hồ sơ tham gia ứng cử; tiêu chuẩn về trình độ học vấn của đại biểu chưa được quy định cụ thể nên chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tại cơ sở chưa đảm bảo; việc không quy định cơ cấu Tổ đại biểu ở Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; kinh phí hoạt động của Tổ bầu cử thấp. Đề nghị Quốc hội, các cơ quan xem xét.
 
Bộ Nội vụ trả lời cử tri(19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1)(19/05/2023)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2)(19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1)(19/05/2023)
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2)(19/05/2023)
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
Trả lời ý kiến của cử tri thành phố Hải Dương
Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trả lời.
 
Trả lời ý kiến của cử tri huyện Gia Lộc(22/11/2022)
Trả lời ý kiến của cử tri huyện Cẩm Giàng(22/11/2022)
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 3)
 
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 2)(03/05/2022)
Thanh tra Chính phủ trả lời cử tri(03/05/2022)
Bộ Tư pháp trả lời cử tri(03/05/2022)
Tổng Thư ký Quốc hội trả lời cử tri(03/05/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri(02/05/2022)
Ủy ban Xã hội trả lời cử tri(02/05/2022)
Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri(02/05/2022)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri (Nội dung 2)(02/05/2022)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri (Nội dung 1)(02/05/2022)
 
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 6)
 
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 5)(06/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 4)(04/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 3)(01/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 2)(30/03/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 1)(28/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 3)(25/03/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri(23/03/2022)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri(21/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 2)(10/02/2022)
 
Báo cáo trả lời chất vấn của các ngành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh