LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỬ TRI
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 3)
 
Bộ Công Thương trả lời cử tri (Nội dung 2)(03/05/2022)
Thanh tra Chính phủ trả lời cử tri(03/05/2022)
Bộ Tư pháp trả lời cử tri(03/05/2022)
Tổng Thư ký Quốc hội trả lời cử tri(03/05/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri(02/05/2022)
Ủy ban Xã hội trả lời cử tri(02/05/2022)
Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri(02/05/2022)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri (Nội dung 2)(02/05/2022)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời cử tri (Nội dung 1)(02/05/2022)
 
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 6)
 
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 5)(06/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 4)(04/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 3)(01/04/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 2)(30/03/2022)
Bộ Y tế trả lời cử tri (Nội dung 1)(28/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 3)(25/03/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri(23/03/2022)
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri(21/03/2022)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri (Nội dung 2)(10/02/2022)
 
Báo cáo trả lời chất vấn của các ngành tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh